Cykelbibliotekets låneavtal

Det är enkelt att låna en cykel genom Cykelbiblioteket. Men det finns några saker du behöver tänka på innan. Läs genom låneavtalet noga. Du skriver sedan under avtalet och visar giltig legitimation när du hämtar en cykel.

 1. Cyklar och utrustning utlånas endast mot uppvisande av giltig legitimation och till person som har fyllt arton år. Det är inte tillåtet för användare att förmedla cykeln till någon under arton år.
 2. Cykelbiblioteket levererar cykeln i gott skick. Cykeln besiktigas tillsammans med låntagaren.
 3. Låntagare ansvarar för skador som uppkommer under låneperioden. Vid skada ska låntagaren ta cykeln till Cykelhörnan i Helsingborg för reparation. Vid återlämnandet ska eventuella skador rapporteras.
 4. Vid stöld måste låntagaren uppvisa cykelnyckel för att inte krävas på ersättning.
 5. Samtliga cyklar som lånas från cykelbiblioteket får endast användas i Sverige.
 6. Låntagaren ska förvalta cykeln och övrig utrustning väl och följa instruktioner, vad gäller skötsel, maxlast och liknande. Instruktionerna gås igenom i samband med utlämning.
 7. Cykeln ska återlämnas på överenskommen tid. Cykelbiblioteket debiterar 100 kronor per dygn i förseningsavgift.
 8. Alla cyklar är försedda med två lås, varav det ena är avsett att låsa fast cykeln. Cykeln ska alltid låsas vid parkering.
 9. Låntagaren ansvarar för eventuella skador på tredje man.
 10. Låntagaren förbinder sig att delta i en mindre utvärdering (skriftlig) efter låneperioden.
 11. Bokad låneperiod kan avbokas utan kostnad fram till klockan 12:00 dagen innan låneperioden börjar. Därefter debiteras en avgift på 200 kronor.